ปัจจุบันรองรับสกุลเงิน เช่น ดอลลาร์ไต้หวัน ดอลลาร์ฮ่องกง รูเปียห์อินโดนีเซีย เยนญี่ปุ่น วอนเกาหลี สกุลเงินมาเลเซีย หยวนจีน ดอลลาร์สิงคโปร์ เงินบาทดอลลาร์สหรัฐ จ๊าดดองเวียดนาม รูปีอินเดีย เปโซฟิลิปปินส์ …สกุลเงินอื่นๆ