ปัจจุบันรองรับ ภาษาอังกฤษ, จีนดั้งเดิม, จีนตัวย่อ, ไทย, เกาหลี, ญี่ปุ่น, พม่า, อินโดนีเซีย, เวียดนาม … และภาษาอื่น ๆ ซึ่งสามารถเพิ่มได้ตามความต้องการ