เราสามารถสร้างภาษาใหม่ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเราจะเพิ่มภาษาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต